PROIECT: "Dezvoltarea activității firmei GOODMOB DISTRIBUTION SRL în domeniul producției de mobilier"

BENEFICIAR: GOODMOB DISTRIBUTION S.R.L.

GOODMOB DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în municipiul București, sectorul 1, Drumul Eugen Bronte, nr. 34-41, parter, ap. E.1., camera 1, scara E, CUI 27339212, J40/8288/2010, a derulat începând cu 13.08.2018 proiectul cu titlul: „Dezvoltarea activității firmei GOODMOB DISTRIBUTION SRL în domeniul producției de mobilier”, cod SMIS 111835, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2878 / 13.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Scopul proiectului presupune diversificarea producției în domeniul fabricării mobilei a condus la creșterea competitivității pe piață, rezultate financiare mai bune și contribuții direct proporționale volumului activității.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii firmei GOODMOB DISTRIBUTION SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • 1. diversificarea activității firmei prin fabricarea unei noi categorii de produse în domeniul fabricării mobilei (cod CAEN rev. 2 3109)
  • 2. creșterea numărului mediu de angajați cu 1 loc de muncă dintr-o categorie defavorizată
  • 3. inovare de proces și produs în cadrul firmei prin retehnologizarea activității de producție de mobilier, dată de achiziționarea unui număr de 5 echipamente tehnologice performante cu accesorii, 1 software de tip ERP inovativ, participarea la 1 târg internațional, 1 sistem de management al calități ISO 9001 implementat și certificat și 1 certificare de produs obținută

Rezultate realizate: 1 investiție inițială (diversificarea activității firmei) realizată prin: 5 echipamente tehnologice cu accesorii recepționate și puse în funcțiune, 1 software de tip ERP, recepționat și funcțional, participarea la 1 târg internațional, 1 sistem de management al calității ISO 9001 implementat și certificat și 1 certificare de produs obținută.

Data de începere a proiectului: 01.02.2017
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2020
Perioada de implementare în luni: 29 luni

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.591.521,17 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.751.910,84 lei, din care 2.339.124,21 lei din FEDR și 412.786,63 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Sud Muntenia, judeţul Dâmbovița, Oraș Răcari, str. Fabrica de Zahăr, nr. 10A, hala 3, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Mobila de baie

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro